TCA Việt Nam chuyên gia tư vấn: Hợp tác và Khởi nghiệp 0 đồng. Hãy liên hệ: Mr. Nguyễn Đình Chiến. Điện Thoại - Zalo - Viber: 0912 191 357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách và hệ thống đã ủng hộ TCA Việt Nam trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm Back to Top
Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Theo Quyết định 35/2015/QĐ-TTg (QĐ 35), từ ngày 15/10/2015, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (BHNT) phải đăng ký hợp đồng giao dịch mẫu với Bộ Công thương theo Luật Bảo vệ người tiêu dùng, điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH). 
Tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng.
Sau nhiều kiến nghị, Nghị định số 73/2016/NĐ-CP (NĐ 73) có hiệu lực từ 1/7/2016 quy định Bộ Tài chính là cơ quan duy nhất tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê chuẩn sản phẩm BH và gửi văn bản đến Bộ Công thương để thực hiện đăng ký hợp đồng theo mẫu.
Phát sinh gấp đôi thủ tục hành chính 
Khoản 2, 4, Điều 20 Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm (BH) tại Nghị định 45/2007/NĐ-CP quy định: Đối với các sản phẩm thuộc nghiệp vụ BHNT, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (DNBHNT) phải tuân thủ quy tắc, điều khoản, biểu phí BH được Bộ Tài chính phê chuẩn. Khoản 1, 3, 4, 5 Điều 39, Thông tư 124/2012/TT-BTC cũng quy định cụ thể về việc phê chuẩn hợp đồng, sản phẩm BHNT. Theo đó, Bộ Tài chính và trực tiếp là Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh BH có vai trò phê chuẩn sản phẩm BH, thanh kiểm tra xử lý vi phạm hàng năm của DNBH...
Tuy nhiên, theo QĐ 35 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 02/2012/QĐ-TTG ngày 13/1/2012 có hiệu lực từ ngày 15/10/2015 thì trong khi chờ đợi được Bộ Tài chính phê chuẩn hợp đồng, sản phẩm BH, DNBH đồng thời phải trình Bộ Công thương. Cụ thể, các DNBHNT thực hiện thêm thủ tục đăng ký hợp đồng BH theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với Bộ Công thương, đồng thời DN có thời hạn chuyển tiếp 90 ngày (đến ngày 15/1/2016) để đăng ký toàn bộ các hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung đang thực hiện. 
Đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN) chia sẻ, như vậy, một sản phẩm BHNT có hai cơ quan là Bộ Tài chính và Bộ Công thương cùng xem xét, phê chuẩn, chấp thuận, với quy định phê duyệt 21 ngày làm việc tại Bộ Tài chính và thời gian đăng ký hợp đồng theo mẫu 20 ngày làm việc tại Bộ Công thương.
Thực tế, nếu không gặp trở ngại gì, để nhận được sự phê duyệt lần lượt của cả hai bộ đối với một sản phẩm thì sẽ mất ít nhất 41 ngày làm việc. Theo thống kê, tính đến ngày 15/4/2016, các DNBHNT đã thực hiện đăng ký 314 bộ hồ sơ hợp đồng BH theo mẫu (đăng ký lần đầu), tuy nhiên, chỉ có 12/314 bộ hồ sơ được đăng ký (tỷ lệ thành công là 3,82%), điều này ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, triển khai sản phẩm mới của DNBH, gây tốn kém chi phí nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm BH… 
“Gỡ khó” cho doanh nghiệp bảo hiểm
Để “gỡ khó” cho DNBH, Bộ Tài chính đã gửi công văn đề nghị Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bãi bỏ quy định về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với BHNT; trường hợp không bãi bỏ kiến nghị cho phép các DNBH sử dụng bộ quy tắc điều khoản đã được Bộ Tài chính phê duyệt để đăng ký với Bộ Công thương và việc đăng ký hợp đồng theo mẫu coi như hoàn tất. 
HHBHVN cũng đã có văn bản kiến nghị khó khăn của DNBH trong việc thực hiện QĐ 35 gửi Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ đã gửi công văn 667/VPCP-KTTH chỉ đạo Bộ Công thương chủ trì phối hợp với các bộ liên quan để xem xét, xử lý kiến nghị của HHBHVN, đồng thời đảm bảo hoạt động kinh doanh của các DNBH.
Mới đây, ngày 25/5/2016, Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC đã có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ với nội dung kiến nghị: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương sớm hoàn thành việc xây dựng quy chế phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với các sản phẩm BHNT theo hướng liên thông, giảm thời gian, hồ sơ thực hiện. 
Đồng thời, trước mắt, cho phép các DNBHNT được sử dụng bộ quy tắc, điều khoản và tài liệu kèm theo của sản phẩm BH đã được Bộ Tài chính phê chuẩn để đăng ký với Bộ Công thương đến khi quy chế phối hợp giữa hai bộ được ban hành.
Với nỗ lực của cơ quan quản lý, HHBHVN, DNBH, khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện QĐ 35 của DNBHNT đã được gỡ bỏ một phần tại NĐ 73 quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh BH và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh BH có hiệu lực từ 1/7/2016. Theo đó, tại khoản 3 điều 40, NĐ 73 quy định, Bộ Tài chính là cơ quan duy nhất tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê chuẩn, đăng ký sản phẩm BH. Bộ Tài chính trao đổi, thống nhất với Bộ Công thương về sản phẩm BH phải thực hiện đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./. 
Khoản 3, Điều 40 NĐ 73 cũng quy định: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi có văn bản phê chuẩn sản phẩm BH, Bộ Tài chính có trách nhiệm gửi văn bản phê chuẩn sản phẩm và sản phẩm BH đến Bộ Công thương để thực hiện đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Hồng Chi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

domain, domain name, premium domain name for sales

BÀI VIẾT XEM NHIỀU NHẤT