Eximbank và Generali Việt Nam đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác độc quyền phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng.
Theo thỏa thuận trên, Generali Việt Nam sẽ độc quyền phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua mạng lưới hơn 200 chi nhánh, phòng giao dịch của Eximbank trên toàn quốc.
Bà Tina Nguyễn, Tổng giám đốc Generali Việt Nam cho biết, việc ký kết hợp tác độc quyền với Eximbank là một chiến lược quan trọng giúp chúng tôi tiếp tuc đa dạng hóa các kênh phân phối và mang những sản phẩm, dịch vụ tối ưu của Generali đến với hàng triệu khách hàng Eximbank trên toàn quốc.
"Chúng tôi tin rằng quan hệ hợp tác này sẽ mang đến nhiều lợi ích quan trọng cho Eximbank, Generali và khách hàng của cả hai bên, góp phần đẩy mạnh kinh doanh bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) tại Việt Nam", bà Tina Nguyễn nói.
Còn theo bà Đinh Thị Thu Thảo, Phó tổng giám đốc Eximbank, nhu cầu tham gia các sản phẩm bảo hiểm của khách hàng tại ngân hàng ngày càng tăng lên rõ rệt. Khách hàng mong muốn được tư vấn toàn diện về các giải pháp tài chính, bao gồm cả sản phẩm ngân hàng và sản phẩm bảo hiểm. Chính vì thế, Eximbank tin tưởng quan hệ hợp tác Bancassurance độc quyền giữa Eximbank và Generali Việt Nam sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc mang lại những sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm thiết thực và có lợi nhất, với phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhất cho khách hàng của Eximbank.